logo-samandehi

فلش کارت های ارشد و دکترا » مجموعه حسابداری (1134) » حسابداری مدیریت

جستجو
مرتب بر اساس تعداد

آمار (ارشد-دکتری)

قیمت : ۴۷۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴۲۷,۵۰۰ تومان


دانلود نمونه رایگان

زبان انگلیسی - Pack1

قیمت : ۱۱۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۰۳,۵۰۰ تومان


دانلود نمونه رایگان

زبان انگلیسی - Pack2

قیمت : ۴۴۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴۰۰,۵۰۰ تومان


دانلود نمونه رایگان

ریاضی (17جلد کتاب آموزش3بعدی)+60فلش کارت

قیمت : ۵۲۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴۷۲,۵۰۰ تومان


دانلود نمونه رایگان

حسابداری مالی (ویژه ارشد حسابداری)

قیمت : ۲۴۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۲۰,۵۰۰ تومان


دانلود نمونه رایگان

حسابداری صنعتی (ویژه ارشد حسابداری)

قیمت : ۳۹۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۵۵,۵۰۰ تومان


دانلود نمونه رایگان

جعبه لایتنر(Laitner-Box)

قیمت : ۳۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۱,۵۰۰ تومان