logo-samandehi

فلش کارت های ارشد و دکترا

جستجو
مرتب بر اساس تعداد

مبانی سازمان و مدیریت (دکتری) [جامع]

قیمت : ۳۷۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۳۷,۵۰۰ تومان


دانلود نمونه رایگان

تئوریهای مدیریت (کارشناسی ارشد) [جامع]

قیمت : ۳۷۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۳۷,۵۰۰ تومان


دانلود نمونه رایگان

آمار (ارشد-دکتری)

قیمت : ۴۷۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴۲۷,۵۰۰ تومان


دانلود نمونه رایگان

زبان انگلیسی - Pack1

قیمت : ۱۱۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۰۳,۵۰۰ تومان


دانلود نمونه رایگان

زبان انگلیسی - Pack2

قیمت : ۴۴۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴۰۰,۵۰۰ تومان


دانلود نمونه رایگان

ریاضی (17جلد کتاب آموزش3بعدی)+60فلش کارت

قیمت : ۵۲۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴۷۲,۵۰۰ تومان


دانلود نمونه رایگان

مبانی کارآفرینی (ویرایش جدید)

قیمت : ۲۲۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۰۲,۵۰۰ تومان


دانلود نمونه رایگان

اقتصاد خرد

قیمت : ۲۳۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۱۱,۵۰۰ تومان


دانلود نمونه رایگان