خرید فلش کارت های جامع کارشناسی ارشد

خرید فلش کارت های جامع کارشناسی ارشد و دکترا

عضو گرامی خانواده بزرگ DLM
لطفا توجه داشته باشید پک های زبان به تنهایی فاقد جعبه لایتنر هستند. پس اگر پک ۱ یا پک ۲ را به تنهایی سفارش دادید و جعبه لایتنر هم ندارید لازم است جعبه لایتنر را هم به سفارش خود بیفزایید.
در صورت سفارش همزمان پک ۱ و پک ۲ یک جعبه لایتنر به طور رایگان از طرف گروه DLM به شما تقدیم خواهد شد.#نام پک قیمت (تومان) قیمت برای خرید آنلاین(تومان) تعدادمبلغ (تومان)
1 تئوریهای مدیریت (کارشناسی ارشد) 125,000 112,500
2 مبانی سازمان و مدیریت (دکتری) 125,000 112,500
3 کتاب کدینگ تئوری 9,000 8,100
4 زبان انگلیسی - Pack1 43,000 38,700
5 زبان انگلیسی - Pack2 157,000 141,300
6 دانش مسائل روز 95,000 85,500
7 بازاریابی 120,000 108,000
8 ریاضی (17جلد کتاب آموزش3بعدی)+60فلش کارت 170,000 153,000
9 آمار (ارشد-دکتری) 149,000 134,000
10 اقتصاد خرد 89,000 80,000
11 اقتصاد کلان 109,000 98,000
12 مدیریت مالی 150,000 135,000
13 تحقیق در عملیات (پژوهش عملیاتی) 175,500 157,500
14 مدیریت تولید 125,000 112,500
15 مبانی کارآفرینی (ویرایش جدید) 95,000 85,500
16 مالیه عمومی و بودجه 115,000 103,500
17 حسابداری مالی 135,000 121,500
18 حسابداری صنعتی 175,000 157,500
19 بیوشیمی 175,000 157,500
20 مدارهای الکتریکی 1و2 107,000 96,000
21 مدارهای الکتریکی2 54,000 48,600
22 مدارهای الکتریکی1 69,000 62,000
23 اصلاح نباتات 89,000 80,000
24 سنگ شناسی 85,000 76,500
25 روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی 149,000 134,000
26 مبانی علم سیاست 95,000 85,500
27 جعبه لایتنر(Laitner-Box) 15,000 13,500
28 حقوق اساسی 145,000 130,500
جمع کل (تومان)