خرید فلش کارت های جامع کارشناسی ارشد

خرید فلش کارت های جامع کارشناسی ارشد و دکترا

عضو گرامی خانواده بزرگ DLM
لطفا توجه داشته باشید پک های زبان به تنهایی فاقد جعبه لایتنر هستند. پس اگر پک ۱ یا پک ۲ را به تنهایی سفارش دادید و جعبه لایتنر هم ندارید لازم است جعبه لایتنر را هم به سفارش خود بیفزایید.
در صورت سفارش همزمان پک ۱ و پک ۲ یک جعبه لایتنر به طور رایگان از طرف گروه DLM به شما تقدیم خواهد شد.

* ویرایش پک مدیریت بازاریابی براساس منابع جدید تغییر خواهد کرد. میتوانید پک فعلی را هم اکنون تهیه و بعدا فلش کارتهای تکمیلی را نیز جداگانه تهیه فرمایید، یا می توانید منتظر بمانید و پک ویرایش جدید را تهیه کنید.#نام پک قیمت (تومان) تعدادمبلغ (تومان)
1 تئوریهای مدیریت (کارشناسی ارشد) 149,000
2 مبانی سازمان و مدیریت (دکتری) 149,000
3 اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام (ارشد-دکتری) 69,000
4 آمار (ارشد-دکتری) 159,000
5 کتاب پاسخ تشریحی مبانی سازمان و مدیریت دکتری مدیریت 1391 الی 1396 با ذکر دقیق رفرنس سرفصل بندی شده بودجه بندی شده 19,500
6 زبان انگلیسی - Pack1 54,000
7 زبان انگلیسی - Pack2 179,000
8 بازاریابی 129,000
9 ریاضی (17جلد کتاب آموزش3بعدی)+60فلش کارت 189,000
10 اقتصاد خرد 97,000
11 اقتصاد کلان 122,000
12 مدیریت مالی 155,000
13 تحقیق در عملیات (پژوهش عملیاتی) 195,000
14 مدیریت تولید 137,000
15 مبانی کارآفرینی (ویرایش جدید) 105,000
16 مالیه عمومی و بودجه 125,000
17 دانش مسائل روز 115,000
18 حسابداری مالی (ویژه ارشد حسابداری) 137,000
19 حسابداری صنعتی (ویژه ارشد حسابداری) 175,000
20 روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی 159,000
21 بیوشیمی 195,000
22 جعبه لایتنر(Laitner-Box) 25,000
23 کتاب کدینگ تئوری 15,000
24 مدارهای الکتریکی 1و2 127,000
25 مدارهای الکتریکی1 85,000
26 مدارهای الکتریکی2 65,000
27 اصلاح نباتات 89,000
28 سنگ شناسی 85,000
29 مبانی علم سیاست 95,000
30 حقوق اساسی 145,000
31 تاریخ و مبانی نظری معماری 190,000
جمع کل (تومان)