خرید فلش کارت های جامع کارشناسی ارشد

خرید فلش کارت های جامع کارشناسی ارشد و دکترا

عضو گرامی خانواده بزرگ DLM
لطفا توجه داشته باشید پک های زبان به تنهایی فاقد جعبه لایتنر هستند. پس اگر پک ۱ یا پک ۲ را به تنهایی سفارش دادید و جعبه لایتنر هم ندارید لازم است جعبه لایتنر را هم به سفارش خود بیفزایید.
در صورت سفارش همزمان پک ۱ و پک ۲ یک جعبه لایتنر به طور رایگان از طرف گروه DLM به شما تقدیم خواهد شد.#نام پک قیمت (تومان) تعدادمبلغ (تومان)
1 تئوریهای مدیریت (کارشناسی ارشد) 125,000
2 مبانی سازمان و مدیریت (دکتری) 125,000
3 کتاب کدینگ تئوری 9,000
4 زبان انگلیسی - Pack1 43,000
5 زبان انگلیسی - Pack2 157,000
6 دانش مسائل روز 95,000
7 بازاریابی 120,000
8 ریاضی (17جلد کتاب آموزش3بعدی)+60فلش کارت 170,000
9 آمار (ارشد-دکتری) 149,000
10 اقتصاد خرد 89,000
11 اقتصاد کلان 109,000
12 مدیریت مالی 150,000
13 تحقیق در عملیات (پژوهش عملیاتی) 175,500
14 مدیریت تولید 125,000
15 مبانی کارآفرینی (ویرایش جدید) 95,000
16 مالیه عمومی و بودجه 115,000
17 حسابداری مالی 135,000
18 حسابداری صنعتی 175,000
19 بیوشیمی 175,000
20 مدارهای الکتریکی 1و2 107,000
21 مدارهای الکتریکی2 54,000
22 مدارهای الکتریکی1 69,000
23 اصلاح نباتات 89,000
24 سنگ شناسی 85,000
25 روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی 149,000
26 مبانی علم سیاست 95,000
27 جعبه لایتنر(Laitner-Box) 15,000
28 حقوق اساسی 145,000
جمع کل (تومان)