خرید فلش کارت های جامع کارشناسی ارشد

خرید فلش کارت های جامع کارشناسی ارشد و دکترا

عضو گرامی خانواده بزرگ DLM
لطفا توجه داشته باشید پک های زبان به تنهایی فاقد جعبه لایتنر هستند. پس اگر پک ۱ یا پک ۲ را به تنهایی سفارش دادید و جعبه لایتنر هم ندارید لازم است جعبه لایتنر را هم به سفارش خود بیفزایید.
در صورت سفارش همزمان پک ۱ و پک ۲ یک جعبه لایتنر به طور رایگان از طرف گروه DLM به شما تقدیم خواهد شد.#نام پک قیمت (تومان) تعدادمبلغ (تومان)
1 تئوریهای مدیریت (کارشناسی ارشد) 129,000
2 مبانی سازمان و مدیریت (دکتری) 129,000
3 اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام (ارشد-دکتری) 65,000
4 آمار (ارشد-دکتری) 149,000
5 زبان انگلیسی - Pack1 47,000
6 زبان انگلیسی - Pack2 167,000
7 کتاب کدینگ تئوری 15,000
8 دانش مسائل روز 115,000
9 بازاریابی 125,000
10 ریاضی (17جلد کتاب آموزش3بعدی)+60فلش کارت 177,000
11 اقتصاد خرد 89,000
12 اقتصاد کلان 115,000
13 مدیریت مالی 155,000
14 تحقیق در عملیات (پژوهش عملیاتی) 195,000
15 مدیریت تولید 137,000
16 مبانی کارآفرینی (ویرایش جدید) 105,000
17 مالیه عمومی و بودجه 125,000
18 حسابداری مالی 137,000
19 حسابداری صنعتی 175,000
20 بیوشیمی 195,000
21 مدارهای الکتریکی 1و2 107,000
22 مدارهای الکتریکی2 59,000
23 مدارهای الکتریکی1 79,000
24 اصلاح نباتات 89,000
25 سنگ شناسی 85,000
26 روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی 149,000
27 مبانی علم سیاست 95,000
28 جعبه لایتنر(Laitner-Box) 15,000
29 حقوق اساسی 145,000
جمع کل (تومان)