logo-samandehi

فلش کارت های ارشد و دکترا » مجموعه مدیریت (1142) » مدیریت حمل و نقل دریایی بین قاره ای

جستجو
مرتب بر اساس تعداد

آمار (ارشد-دکتری)

قیمت : ۱,۴۸۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۸۷۵,۰۰۰ تومان


دانلود نمونه رایگان

زبان انگلیسی - Pack1

قیمت : ۳۳۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۹۵,۰۰۰ تومان


دانلود نمونه رایگان

زبان انگلیسی - Pack2

قیمت : ۱,۴۳۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۸۴۵,۰۰۰ تومان


دانلود نمونه رایگان

اقتصاد خرد

قیمت : ۷۵۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴۴۵,۰۰۰ تومان


دانلود نمونه رایگان

اقتصاد کلان

قیمت : ۸۶۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۵۱۰,۰۰۰ تومان


دانلود نمونه رایگان

جعبه لایتنر(Laitner-Box)

قیمت: ۷۰,۰۰۰ تومان