logo-samandehi

فلش کارت های ارشد و دکترا » مجموعه مدیریت (1142) » علمی کاربردی مدیریت نشر

جستجو
مرتب بر اساس تعداد

تئوریهای مدیریت (کارشناسی ارشد) [جامع]

قیمت : ۳۷۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۳۷,۵۰۰ تومان


دانلود نمونه رایگان

آمار (ارشد-دکتری)

قیمت : ۴۷۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴۲۷,۵۰۰ تومان


دانلود نمونه رایگان

زبان انگلیسی - Pack1

قیمت : ۱۱۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۰۳,۵۰۰ تومان


دانلود نمونه رایگان

زبان انگلیسی - Pack2

قیمت : ۴۴۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴۰۰,۵۰۰ تومان


دانلود نمونه رایگان

ریاضی (17جلد کتاب آموزش3بعدی)+60فلش کارت

قیمت : ۵۲۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴۷۲,۵۰۰ تومان


دانلود نمونه رایگان

مدیریت تولید

قیمت : ۱۹۳,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۷۳,۷۰۰ تومان


دانلود نمونه رایگان

جعبه لایتنر(Laitner-Box)

قیمت : ۳۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۱,۵۰۰ تومان