logo-samandehi

پاسخنامه تشریحی آزمون سراسری کارشناسی ارشد 95

پاسخ تشریحی تئوریهای مدیریت 95 (آزمون سراسری کارشناسی ارشد مجموعه مدیریت کد1142) بهمراه ذکر رفرنس از فلش کارتها

پاسخ تشریحی اقتصاد خرد و کلان 95 (آزمون سراسری کارشناسی ارشد مجموعه مدیریت کد1142) بهمراه ذکر رفرنس از فلش کارتها

پاسخ تشریحی دانش مسائل روز 95 (آزمون سراسری کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی) بهمراه ذکر رفرنس از پک دانش  DLM

پاسخ تشریحی حسابداری مالی سراسری 95 (کارشناسی ارشد مجموعه حسابداری) 

پاسخ تشریحی آزمون کارشناسی ارشد روانشناسی 95 درس روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی - به همراه ذکر رفرنس از فلش کارت های DLM

شاید بتوان ادعا کرد با توجه به سبک و منابع طراحی سوالات، با هیچ منبع دیگری به جز DLM امکان تحقق درصد بالای 70% وجود نداشت.

 

66- در کدام رویکرد کنترل سازمانی از طریق طراحی مناسب شغل، تعیین اهداف روشن و محرک­های انگیزشی مناسب و رفتار اعضای سازمان تأثیر دارد؟

1)      عقلانی

2)      ساده

3)      هنجاری

4)      محسوس

67- درکدام الگوی ارتباطات رسمی سازمانی، هرچه مسائل پیچیده ­تر می­شود و تقاضاها برای برقراری ارتباط با فرد رابط افزایش می­یابد اثربخشی آسیب می­بیند؟

1)      دایره­ای

2)      ساده

3)      هنجاری

4)      Y شکل

68- کدام نظریه سازمان­ها را ائتلاف­هایی می­داند که از افراد گوناگون با خواسته­ های مختلف تشکیل شده است؟

1)      سیاسی

2)      زیستی

3)      سیستمی

4)      عقلایی

69- استانداردسازی فرایندهای کاری، مهارت­ها و خروجی ­ها به­ترتیب درکدام نوع پیکره ­بندی ساختار سازمانی به ­عنوان سازوکار اصلی هماهنگی محسوب می­شود؟

1)      بوروکراسی ­های بخشی، حرفه­ ای، ماشینی

2)      بوروکراسی­ های ماشینی، حرفه­ ای و بخشی

3)      بوروکراسی­ های حرفه ­ای، ماشینی، بخشی

4)      بوروکراسی­ های ماشینی، بخشی، حرفه ­ای

70- سازوکاری را که هنری فایول به­نام «پل ارتباطی» ایجاد می­کند، برای مقابله با تأخیرات احتمالی کدام اصل مدیریت است؟

1)      وحدت هدایت

2)      تمرکز

3)      وحدت فرمان

4)      ثبات شغلی

71- زمانی­که مدیر با طراحی ساختار که الگوی روابط رسمی سازمان است تعیین می­کند که کارها باید چگونه تقسیم و هماهنگ شوند، کدام یک از نقش­های مدیریتی مینتزبرگ را ایفا می­کند؟

1)      تخصیص­ دهنده منابع

2)      پایش­کننده

3)      مهارکننده آشوب

4)      کارآفرین

72- کدام نظریه، اشاره به استفاده یک واحد سازمانی از منابع­اش برای مشروعیت­ بخشی و نهادینه­ کردن جایگاهش در سازمان دارد؟

1)      نظریه سیاست وابستگی منابع

2)      نظریه اقتضائات استراتژیک

3)      نظریه وابستگی به منابع

4)      نظریه قدرت سازمانی

73- قلمروهای اصلی در مدل امتیازات متوازن کدام است؟

1)      امورمالی- مشتری و ارباب­رجوع- ارزش سرمایه­گذاری در یک سال- رشد و یادگیری

2)      امورمالی- فروش بازاریابی- ارزش سرمایه­گذاری در یک سال- رشد و یادگیری

3)      امورمالی- فروش و بازاریابی- فرآیندهای درونی سازمان- رشد و یادگیری

4)      امورمالی- مشتری و ارباب­رجوع- فرآیندهای درونی سازمان- رشد و یادگیری

74- اینکه حوادث جدید با تجربه گذشته مقایسه­شده و از این طریق معنی و مفهوم پیدا می­کنند مربوط به کدام نظریه است؟

1)      تصویر ذهنی

2)      عدالت سازمانی

3)      معنا­بخشی

4)      قابلیت­های پویا

75- هریک از استعاره­های بنیادین «ماشین» «فرهنگ»  «موجود زنده» «پرده نقاشی» به­ترتیب با کدام دیدگاه قرابت معنایی دارد؟

1)      کلاسیک، نئوکلاسیک، فرانوگرا، نوگرا

2)      کلاسیک، تفسیری، نوگرا، فرانوگرا

3)      کلاسیک، تفسیری، نئوکلاسیک، فرانوگرا

4)      نئوکلاسیک، فرانوگرا، تفسیری، نوگرا

76- کدام رویکرد تعارض را به منزله­ی مشخصه ­ی ذاتی و ریشه ­ای امورسازمانی تلقی می­کند و جوانب مثبت و کارکردی بلقوه آن­را مورد تأکید قرار می­دهد؟

1)      رادیکال

2)      وحدت­گرا

3)      دیالکتیک

4)      کثرت­گرا

77- سازمان­های بدون مرز موضوع مورد مطالعه کدام مکتب است؟

1)      نوگراها (مدرنیست­ها)

2)      پرگماتیست­ها

3)      فرا نوگراها (پست­مدرنیست­ها)

4)      تفسیرگراها

78- کدام عامل استمرار حضور بروکراسی در جامعه را توجیه می­کند؟

1)      نقش پر رنگ دولت در جامعه

2)      کارآمدی بوروکراسی

3)      تغییر و تحولات محیطی شتابان

4)      تغییر مستمر ارزش­های اجتماعی

79- ترکیبی از استانداردسازی و عدم تمرکز را در کدام­یک از اشکال سازمانی می­توان مشاهده نمود؟

1)      بوروکراسی ماشینی

2)      ادهوکراسی

3)      بوروکراسی ساده

4)      بوروکراسی حرفه­ای

80- درکدام رویکرد اثربخشی بر تأمین خواسته ­های عوامل محیطی تأکید می­شود؟

1)      رویکرد ارزش­های رقابتی

2)      رویکرد سیستمی

3)      رویکرد ذی­نفعان استراتژیک

4)      رویکرد نیل به هدف

81- تمرکز زدایی گزینشی در کدام نوع ساختار کاربرد دارد؟

1)      حرفه­ ای

2)      ادهوکراسی

3)      ماشینی

4)      بخشی

82- بوروکراسی برمبنای کدام قدرت بنا نهاده ­شده است؟

1)      قدرت قانونی- عقلانی

2)      قدرت سنتی

3)      قدرت سلسله مراتب

4)      قدرت کاریزماتیک

83- نتیجه تفکیک افقی در سازمان چیست؟

1)      افزایش سطوح سلسله مراتب و سطوح نظارت

2)      ادغام واحدهای مختلف در یک واحد بزرگتر

3)      تجزیه شغل و تخصص­گرایی در مشاغل

4)      تعدد واحدها و دوایر تخصصی

84- شعائر سازمانی به ­عنوان یک فن رسمی­سازی، موجب کدام فرهنگ در سازمان می­گردد؟

1)      تغییر

2)      انتقال

3)      کنترل

4)      تثبیت

85- نیاز اجتماعی در چه شرایطی در افراد شدید می­شود؟

1)      گرسنگی، تشنگی، فقر

2)      غم، اندوه، عجز

3)      فقر، فساد، تبعیض

4)      غم، شادی، ابهام

86- الفبای مدیریت در رفتار سازمانی حاصل کدام نظریه ­های یادگیری است؟

1)      شرطی­ کردن سنتی و مؤثر رفتار

2)      یادگیری اجتماعی و شناختی

3)      شرطی کردن مؤثر رفتار و یادگیری اجتماعی

4)      شرطی کردن سنتی رفتار و شناختی

87- نگرش مثبت به دیگران موجب می­شود تا به­صورت خودآگاه و ناخودآگاه زمینه ­ی موفقیت آنان را فراهم می­کنیم، کدام نظریه رفتاری این پدیده را تشریح می­کند؟

1)      خودکامیابی

2)      اثر پیگمالیون

3)      کامیابی فراخود

4)      اثر گلم

88- عناصر سه­ گانه پیچیدگی کدامند؟

1)      میزان تفکیک افقی، میزان تفکیک عمومی، تفکیک از لحاظ جغرافیایی

2)      میزان تنوع وظایف، میزان تعداد روش­ها، تفکیک واحدها

3)      میزان تفکیک افقی، میزان بخش­بندی گروه­های کار، تنوع فرایندها

4)      میزان تعداد روش­های کار، میزان تفکیک افقی، میزان تمرکز

89- در دیدگاه­های انسان­گرایانه کدام ساختار سازمانی مناسب می­باشد؟

1)      مریتوکراسی

2)      ادهوکراسی

3)      بوروکراسی ایدئال

4)      تکنوکراسی

90- اصل «دنیای واقعی دنیایی است که جدای از نگاه ما به آن وجود داشته و دارای ماهیت مستقل می­باشد» به­وسیله کدام مکتب فلسفی در مدیریت زیر سوال رفته است؟

1)      پست­مدرنیسم

2)      رئالیسم

3)      مدرنیسم

4)      پراگماتیسم

91- در مرحله ا­ی افول سازمان­ها تعارض به چه دلیل رخ می­دهد؟

1)      بی ­اعتمادی کارمندان نسبت به مدیر سازمان

2)      ناامیدی نسبت به آینده­سازان

3)      کاهش منابع مازاد برای تقسیم میان ذی­نفعان

4)      تغییر رویه و سبک رهبری مدیران

92- در مدل رشد سازمانی بحران تشریفات زائد اداری ناشی از کدام رشد می­باشد؟

1)      تفویض اختیار

2)      تکامل

3)      هماهنگی

4)      جهت­دهی

93- مشاغلی همچون حسابداری، تولید، برنامه­ریزی رایانه­ای، تحقیق بازاریابی و مهندسی با کدام سبک شخصیتی حل مسأله تناسب دارد؟

1)      حسی- عاطفی

2)      شهودی- منطقی

3)      شهودی- عاطفی

4)      حسی- منطقی

94- درکدام موقعیت از تصمیم ­­گیری، میزان احتمال وقوع هریک از نتایج ممکن، معین است؟

1)      عدم اطمینان

2)      مخاطره

3)      ابهام

4)      اطمینان

95- کدام عنصر تشکیل ­دهنده ساختار اجتماعی سازمان، زیربنای سایر عناصر است؟

1)      قواعد

2)      رویه ­ها

3)      سلسله مراتب

4)      تقسیم­ کار

 

پاسخ تشریحی تئوریهای مدیریت 95 (آزمون سراسری کارشناسی ارشد مجموعه مدیریت کد1142) زمان برگزاری همین امروز 16/اردیبهشت/1395