logo-samandehi

دانلود «نمونه های رایگان»

لطفا رشته ای که می خواهید در آزمون کارشناسی ارشد (یا دکترا) شرکت کنید از جداول ذیل انتخاب نمایید:

گروه علوم انسانی:

مجموعه مدیریت (کد 1142)

مجموعه مدیریت اجرایی (کد 1148)

مجموعه حسابداری (کد 1134)

مجموعه حقوق (کد 1126)

مجموعه روانشناسی (کد 1133)

مجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل (کد 1130)

مجموعه مدیریت جهانگردی (کد 1125)

 

 

گروه علوم پایه:

مجموعه زیست شناسی – علوم سلولی و مولکولی (کد 1206)

مجموعه علوم زمین (کد 1201)

مجموعه شیمی (کد 1203)

 

گروه فنی و مهندسی:

مجموعه مهندسی برق (کد 1251)