فلش کارت های ارشد و دکترا » مجموعه مدیریت (1142) » مدیریت فناوری اطلاعات (IT)

جستجو
مرتب بر اساس تعداد

تئوریهای مدیریت (کارشناسی ارشد)

قیمت : ۱۲۹,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۱۶,۰۰۰ تومان


دانلود نمونه رایگان

آمار (ارشد-دکتری)

قیمت : ۱۴۹,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۳۴,۰۰۰ تومان


دانلود نمونه رایگان

زبان انگلیسی - Pack1

قیمت : ۴۷,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴۲,۰۰۰ تومان


دانلود نمونه رایگان

زبان انگلیسی - Pack2

قیمت : ۱۶۷,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۵۰,۰۰۰ تومان


دانلود نمونه رایگان

بازاریابی

قیمت : ۱۲۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۱۲,۵۰۰ تومان


دانلود نمونه رایگان

ریاضی (17جلد کتاب آموزش3بعدی)+60فلش کارت

قیمت : ۱۷۷,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۵۹,۰۰۰ تومان


دانلود نمونه رایگان

اقتصاد خرد

قیمت : ۸۹,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۸۰,۰۰۰ تومان


دانلود نمونه رایگان

اقتصاد کلان

قیمت : ۱۱۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۰۳,۵۰۰ تومان


دانلود نمونه رایگان

تحقیق در عملیات (پژوهش عملیاتی)

قیمت : ۱۹۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۷۵,۵۰۰ تومان


دانلود نمونه رایگان

مدیریت تولید

قیمت : ۱۳۷,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۲۳,۰۰۰ تومان


دانلود نمونه رایگان

جعبه لایتنر(Laitner-Box)

قیمت : ۱۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۳,۵۰۰ تومان