فلش کارت های ارشد و دکترا » مجموعه مدیریت (1142) » مدیریت دولتی

جستجو
مرتب بر اساس تعداد

تئوریهای مدیریت (کارشناسی ارشد)

قیمت : ۱۲۹,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۰۹,۵۰۰ تومان


دانلود نمونه رایگان

آمار (ارشد-دکتری)

قیمت : ۱۴۹,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۲۶,۵۰۰ تومان


دانلود نمونه رایگان

زبان انگلیسی - Pack1

قیمت : ۴۷,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۹,۵۰۰ تومان


دانلود نمونه رایگان

زبان انگلیسی - Pack2

قیمت : ۱۶۷,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۴۱,۵۰۰ تومان


دانلود نمونه رایگان

ریاضی (17جلد کتاب آموزش3بعدی)+60فلش کارت

قیمت : ۱۷۷,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۵۰,۵۰۰ تومان


دانلود نمونه رایگان

اقتصاد خرد

قیمت : ۸۹,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۷۵,۵۰۰ تومان


دانلود نمونه رایگان

اقتصاد کلان

قیمت : ۱۱۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۹۷,۵۰۰ تومان


دانلود نمونه رایگان

مالیه عمومی و بودجه

قیمت : ۱۲۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۰۶,۵۰۰ تومان


دانلود نمونه رایگان

جعبه لایتنر(Laitner-Box)

قیمت : ۱۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۲,۵۰۰ تومان