فلش کارت های ارشد و دکترا » مجموعه مهندسی برق (1251) » مهندسی قدرت - مدیریت انرژی

جستجو
مرتب بر اساس تعداد

مدارهای الکتریکی 1و2

قیمت : ۱۰۷,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۹۶,۰۰۰ تومان


دانلود نمونه رایگان

مدارهای الکتریکی2

قیمت : ۵۴,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴۸,۶۰۰ تومان

مدارهای الکتریکی1

قیمت : ۶۹,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۶۲,۰۰۰ تومان

جعبه لایتنر(Laitner-Box)

قیمت : ۱۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۳,۵۰۰ تومان