فلش کارت های ارشد و دکترا » مجموعه مدیریت کسب و کار(1148) » مدیریت امور شهری

جستجو
مرتب بر اساس تعداد

تئوریهای مدیریت (کارشناسی ارشد)

قیمت : ۱۲۹,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۰۹,۵۰۰ تومان


دانلود نمونه رایگان

زبان انگلیسی - Pack1

قیمت : ۴۷,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۹,۵۰۰ تومان


دانلود نمونه رایگان

زبان انگلیسی - Pack2

قیمت : ۱۶۷,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۴۱,۵۰۰ تومان


دانلود نمونه رایگان

دانش مسائل روز

قیمت : ۱۱۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۹۷,۵۰۰ تومان


دانلود نمونه رایگان

جعبه لایتنر(Laitner-Box)

قیمت : ۱۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۲,۵۰۰ تومان