فلش کارت های ارشد و دکترا » مجموعه مدیریت کسب و کار(1148) » مدیریت اجرایی

جستجو
مرتب بر اساس تعداد

تئوریهای مدیریت (کارشناسی ارشد)

قیمت : ۱۲۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۱۲,۵۰۰ تومان


دانلود نمونه رایگان

زبان انگلیسی - Pack1

قیمت : ۴۳,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۸,۷۰۰ تومان


دانلود نمونه رایگان

زبان انگلیسی - Pack2

قیمت : ۱۵۷,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۴۱,۳۰۰ تومان


دانلود نمونه رایگان

کتاب کدینگ تئوری

قیمت : ۹,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۸,۱۰۰ تومان

دانش مسائل روز

قیمت : ۹۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۸۵,۵۰۰ تومان


دانلود نمونه رایگان

جعبه لایتنر(Laitner-Box)

قیمت : ۱۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۳,۵۰۰ تومان