logo-samandehi

فلش کارت های ارشد و دکترا

جستجو
مرتب بر اساس تعداد

تئوریهای مدیریت (کارشناسی ارشد)

قیمت : ۲۱۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۹۳,۵۰۰ تومان


دانلود نمونه رایگان

مبانی سازمان و مدیریت (دکتری)

قیمت : ۲۱۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۹۳,۵۰۰ تومان


دانلود نمونه رایگان

آمار (ارشد-دکتری)

قیمت : ۲۷۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۴۷,۰۰۰ تومان


دانلود نمونه رایگان

زبان انگلیسی - Pack1

قیمت : ۷۹,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۷۱,۰۰۰ تومان


دانلود نمونه رایگان

زبان انگلیسی - Pack2

قیمت : ۲۷۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۴۷,۵۰۰ تومان


دانلود نمونه رایگان

ریاضی (17جلد کتاب آموزش3بعدی)+60فلش کارت

قیمت : ۲۹۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۶۵,۰۰۰ تومان


دانلود نمونه رایگان

اقتصاد خرد

قیمت : ۱۲۷,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۱۴,۰۰۰ تومان


دانلود نمونه رایگان

اقتصاد کلان

قیمت : ۱۷۷,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۵۹,۰۰۰ تومان


دانلود نمونه رایگان

مدیریت مالی

قیمت : ۲۵۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۲۹,۰۰۰ تومان


دانلود نمونه رایگان

تحقیق در عملیات (پژوهش عملیاتی)

قیمت : ۲۴۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۲۰,۰۰۰ تومان


دانلود نمونه رایگان

مدیریت تولید

قیمت : ۱۴۳,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۲۸,۰۰۰ تومان


دانلود نمونه رایگان

مبانی کارآفرینی (ویرایش جدید)

قیمت : ۱۹۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۷۵,۰۰۰ تومان


دانلود نمونه رایگان