logo-samandehi

اخبار

نکات تکمیلی و فایل های جمع بندی - ویژه آزمون کارشناسی ارشد 1398

گروه: اخبار گروه DLM
۸ بهمن ۱۳۹۷

دکتری مدیریت

 نکات تکمیلی - جداول و نمودارهای رابینز (رفتار و تئوری سازمان) - (مهم) - رایگان

نکات تکمیلی - ضمیمه های کتاب مدیریت عمومی دکتر الوانی (بسیار مهم) - رایگان

نکات تکمیلی - جمع بندی نمودارها، شکل ها و جداول مبانی سازمان و مدیریت دکتر مقیمی - بسیارمهم

دانلود کتاب جامع پاسخ تشریحی "مبانی سازمان و مدیریت" دکتری مدیریت 1391 الی 1396 با ذکر دقیق رفرنس بودجه بندی شده

پاسخ تشریحی میانی سازمان و مدیریت - دکتری 97 

پاسخ تشریحی اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام - دکتری 95 - رایگان 

پاسخ تشریحی اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام - دکتری96 - رایگان

پاسخ تشریحی اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام - دکتری97 - مهم

لیست کامل لغات مهم و پرکاربرد دکتری مدیریت

کارشناسی ارشد مدیریت

.مدیریت مالی پیشرفته - به همراه پاسخ تشریحی مدیریت مالی سراسری 90،91،92،93 - (بسیارمهم) - 

نکات تکمیلی اقتصاد خرد -مهم

 نکات تکمیلی - جداول و نمودارهای رابینز (رفتار و تئوری سازمان) - (مهم) - رایگان

نکات تکمیلی - ضمیمه های کتاب مدیریت عمومی دکتر الوانی (بسیار مهم) - رایگان

ضمیمه 27 دکتر الوانی - جدید

نکات تکمیلی - جمع بندی نمودارها، شکل ها و جداول مبانی سازمان و مدیریت دکتر مقیمی - بسیارمهم

پاسخ تشریحی اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام - دکتری96 - رایگان

پاسخ تشریحی اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام - دکتری97 -مهم

پاسخ تشریحی اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام - دکتری 98 - مهمجدید 

پاسخ تشریحی اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام - کارشناسی ارشد سراسری 97 - جدید - مهم

پاسخ تشریحی تئوریهای مدیریت سراسری 91 ، 92 و 93

نکات تکمیلی - پاسخ تشریحی تئوریهای مدیریت سراسری 94 

نکات تکمیلی - پاسخ تشریحی نظریه های عمومی مدیریت 94 

پاسخ تشریحی تئوریهای مدیریت 95 (کارشناسی ارشد مجموعه مدیریت کد1142) 

پاسخ تشریحی تئوریهای مدیریت 96 (کارشناسی ارشد مجموعه مدیریت کد1142) بهمراه ذکر دقیق رفرنس

پاسخ تشریحی میانی سازمان و مدیریت - دکتری 97 

پاسخ تشریحی مبانی سازمان و مدیریت - دکتری 98 - جدید - بسیارمهم

داوطلبان MBA حتما بخوانند - (بسیارمهم) - جدید - پسورد:dlmgroup.ir

داوطلبان ارشد کلیه گرایش های مدیریت (1142 و 1148) حتما بخوانند - (بسیارمهم) - جدید - پسورد: dlmgroup.ir

پاسخ تشریحی زبان تخصصی کارشناسی ارشد مجموعه مدیریت 92 تا 97  - جدید . (بسیارمهم)

 

کارشناسی ارشد حسابداری

فلش کارت های مربوط به استاندارد 33 حسابداری مالی مهم

 

در ادامه فایل های بیشتری تقدیم خواهد شد ...