logo-samandehi

اخبار

آفر ویژه اعضاء خانواده بزرگ DLM

گروه: اخبار گروه DLM
۲۵ مهر ۱۳۹۷

بهمراه مجموعه فلش کارتهای بازاریابی DLM، کتاب مدیریت بازاریابی، علیرضا مروج 

وبهمراه مجموعه فلش کارتهای مالیه عمومی و بودجه DLM، کتاب بودجه ریزی دولتی، دکتر سیدمحمد مقیمی 

"به طور رایگان" تقدیم شما عضو گرامی خانواده بزرگ DLM میشود.