اخبار

دانلود خلاصه درس و تستهای تالیفی"اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام"

گروه: اخبار گروه DLM
۱۴ دی ۱۳۹۵

 

اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام

برای دسترسی به لیست منابع مدیریت اسلامی به ترتیب اولویت اینجا کلیک کنید.

دانلود خلاصه درس و تستهای تالیفی کتاب اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام، دکتر سیدمحمد مقیمی، 15000 تومان - بسیارمهم

دانلود نمونه رایگان

دانلود فایل خلاصه کتاب مدیریت ما (مدیریت اسلامی در پرتو نهج البلاغه)، علی اصغر پورعزت، بنیاد نهج البلاغه - 7000 تومان - مهم

دانلود نمونه رایگان

دانلود خلاصه درس و تست های تالیفی کتاب مبانی مدیریت اسلامی، رضا نجاری، 5000 تومان - مهم (جدید)

دانلود نمونه رایگان

پاسخ تشریحی اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام - کارشناسی ارشد سراسری 94 - رایگان

پاسخ تشریحی اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام - کارشناسی ارشد سراسری 95 - رایگان

پاسخ تشریحی اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام - دکتری 95 -  رایگان